Sierpinski trokut (autor Petar Mandić, 3.b)

Sierpinski trokut je trokut koji se sastoji od više manjih trokuta koji, kada se spoje, čine sve veći trokut i mogu se granati u beskonačnost.

Proces izrade :

Za izradu Sierpinskog trokuta koristi se sljedeća formula (učenik sam izveo formulu):

Formula : Px = 2*Py + L120 + Na + Py + 2*(L120 + N2a)

Objašnjenje formule :

Slovo P :

 • Slovo P označava Sierpinski trokut
 • Ono se ne treba nužno označavati sa slovom P ali ja sam ga tako označio jer počinje kao varijabla ponovi od koje je sastavljen Sierpinski trokut

Slovo x :

 • Slovo x označava Sierpinski trokut koji želimo napraviti
 • Slovo y :
  • Slovo y označava Sierpinski trokut koji je troduplo manji od Sierpinskog trokuta koji je označen slovom x

  Slovo a :

  • Označava dužinu stranice Sierpinskog trokuta y

  Osnova

  N je skraćenica za naredbu KornjačaNaprijed(<kornjača><duljina>)

  L je skraćenica za naredbu KornjačaLijevo(<kornjača><kut>)

  2*Py je dio koda koji crta dva Sierpinska trokuta jedan uz drugoga

  L120 + Na je dio koda koji vrača kornjaču na vrh drugog Sierpinskog trokuta

  Py je dio koda koji crta treći Sierpinski trokuta na vrhu kako bi sva tri činili još veći trokut

  2*(L120 + N2a) je dio koda koji vraća kornjaču na rub drugog Sierpinskog trokuta kako bi, u slučaju da želimo veći Sierpinski trokut, mogli raditi dio koda 2*Py koji se nalazi na početku