Nije lako bubamarcu …

19. svibnja 2020. Ana Marija Čović 0

Moje ime je Mara Bubamara. Rođena sam u Splitu 12. Studenoga 2000. godine. Moji
roditelji zovu se Kata i Joško Bubamara, braće ni sestara nemam i mogu vam reći da mi je
odlično jer imam sve što poželim.