Enter konferencija

NAPISALA: Dorotea Filipović, 3.a

Enter konferencija, koja je održana od 10. do 11. prosinca 2021. u Splitu, posvećena je obrazovanju budućnosti.  Sudjelovalo je više od 50 predavača, od kojih izdvajamo Antonia Nikolića (Fortitudo Development), Jasminku Samardžiju (Motivacijski govornik d.o.o.) i Johna Rogošića (Split International) koji su na nas ostavili poseban dojam.

Glavna je poruka ovih triju predavača da se može uspjeti. Na putu do uspjeha važna je volja, motiviranost, rad, ustrajnost, ali i profesori/mentori koji bi trebali biti ruka vodilja i osoba koju se može pitati za pomoć. Naglašena je važnost tima i timskog rada: ne treba se bojati dijeliti ideje, pitati za savjet, grupno raditi i razmišljati. Ono što je bitno za napomenuti je da je u redu i pogriješiti, jer na greškama se uči: “Try. Fail. Try again. Make a difference.”, kako kaže J. Rogošić. A na pitanje kako je postao uspješan daje odgovor i formulu:

  • Stay positive (Budi pozitivan)
  • Don’t be scared (Ne boj se)
  • Be thankful (Budi zahvalan)
  • Ask for help (Pitaj za pomoć)

Ako ste sumnjali u sebe, više nemojte. Sve je moguće. Trud i rad se kad-tad isplate.