Spektar elektomagnetskih valova

Napisao: admin

Grupni rad, laboratorijske vježbe i istraživački rad dio su nastave Fizike, no ove se nastavne godine ne provode zbog epidemioloških mjera pa je profesorica Nela Dželalija osmislila online istraživanje za svoje učenike.

Svaki maturant dobio je zadatak da na formatu A3 ukratko predstavi svoju temu koja je dio nastavnog sadržaja četvrtoga razreda i mahom se odnosi na primjenu naučenog o svjetlosti (primjerice: dalekovidnost i kratkovidnost, fatamorgana, princip rada fotografskog aparata).

Zadan je uvjet da sve fotografije ili crteži u predstavljanju teme moraju biti rad učenika. Jedan učenik u razredu izabran je da sve radove učenika svojeg razreda objedini u online knjižici pod nazivom „4.* vam predstavlja“.

Posebno se istaknula obrada teme Spektar elektomagnetskih valova koja je zadovoljila sve zadane ishode: analiza spektra vidljive svjetlosti, poredane boje po valnoj duljini, sortiranje fotografija kako bi se istaknuo redoslijed boja u spektru, dizajniranje prezentacije u zadanom formatu, uočavanje što je i zašto prikladno fotografirati te uočavanje pojava u prirodi. Online knjižicu vidljivu na poveznici https://drive.google.com/file/d/1L1Q4z9TEo0DskvA7v9hsp3p-vFH2WNHm/view?usp=drive_web dizajnirala je učenica Marija Mandalinić, 4.B.